تربية الأبقار الحلوب Elevage du Bovin Laitier

Reproduction, l'alimentation, le traitement, l'apparenceافضل فيديو لتربية الأبقار الحلوب

Commentaires

  1. الصوت وينو
  2. حنا على البقرة علكييييف
  3. حنا على البقرة علكييييف


Informations complémentaires:

Visibilité: 34772

Durée: 22m 57s

Cote: 96